AiLeVaDiSi FoRuM  

Go Back   AiLeVaDiSi FoRuM > GeneL Forum > Hukuk Köşesi

Hukuk Köşesi Hukuksal Bütün sorularınızı ve Bilmek istediklerinizi bizlerle Paylaşabilirsiniz

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-06-2009, 02:56 PM   #1 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart Yeni TCK Madde Gerekçeleri

TÜRK CEZA KANUNU
MADDE GEREKÇELERİ


TÜRK CEZA KANUNU
MADDE GEREKÇELERİ*


BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

* TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen madde gerekçeleri.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:57 PM   #2 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 1.– Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin biailevadisi.netçimde müdahale eden yaptırımları içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülkeailevadisi.netdeki ceza kanununa hâkim felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki siyasî rejimin niteliğini gösterir. Nitekim tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideoloailevadisi.netjilerini benimsetmek ve rejimi ayakta tutmak için ceza kanunları yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldırailevadisi.netmışlardır. Demokratik hukuk devletleri ise ceza kanunlarının kötüye kullaailevadisi.netnılmasını önlemek için, bu kanunların temel ilkelerine anayasalarında yer vermektedirler. Yine insanların adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbirailevadisi.netlere maruz kılınmaması amacıyla başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere bir çok uluslararası sözailevadisi.netleşme ve belgede bireyi ceza kanunlarının keyfi uygulanmalarına karşı güailevadisi.netvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu sözleşmelere taraf olan ülailevadisi.netkemizin Anayasasında da aynı esaslar öngörülmüş olduğundan, ceza kanuailevadisi.netnunun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin sahip bulunduğu hukukî deailevadisi.netğerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkarılmıştır. Böyailevadisi.netlece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun yanında bireailevadisi.netyin; adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenailevadisi.netmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:57 PM   #3 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 2.– Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade edilen kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiilleailevadisi.netrin suç teşkil ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde, suç işlenmesi dolayısıyla verilecek ceza ve tedbirlerle, cezaya mahkûmiyetin hukukî sonuçları ve bu yaptırımların süre ve miktarlarının da kanunla düailevadisi.netzenlenmesi zorunludur.
Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza huailevadisi.netkuku yaptırımları koyma yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza göre yasama görevi, devredilmesi mümkün olailevadisi.netmayan bir yetkidir. Bireyin maddî ve manevî varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal iradeyi temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır.
Anayasada temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde kararailevadisi.netnamelerle düzenlenemeyeceğinin öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesiailevadisi.netdir. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda kanun hükmünde kararname çıkaailevadisi.netrılmaması bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin diğer düzenleyici işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemeyle, Anayasada yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, idarenin düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve ceza konulamayacağı açıkça düzenlenmiş olmaktadır.
Yine suçta ve cezada kanunilik ilkesinin doğal bir sonucu olan evrenailevadisi.netsel ilke niteliğindeki ceza kanunlarının uygulanmasında kıyasa başvurulaailevadisi.netmayacağı, maddenin üçüncü fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Böylece ceza kanunlarının bireye güvence sağlama işlevinin bir gereği daha yerine getiailevadisi.netrilmiş olmaktadır. Yeni tarihli ceza kanunlarında da kıyas yasağına ilişkin olarak açık hükümlere yer verilmektedir. Örneğin yeni Fransız Ceza Kanuailevadisi.netnunda bu husus “ceza kanunları dar yorumlanır” biçiminde ifade edilmiştir. Kıyas yasağıyla getirilen güvencenin tam anlamıyla uygulanabilmesini mümkün kılmak amacıyla, kıyasa yol açacak şekilde yapılacak geniş yoailevadisi.netruma da başvurulamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu hükümle ceza hukukunda genişletici yorum tümüyle yasaklanmamakta, sadece bu yorum biçiminin kıyasa yol açacak şekilde uygulanmasının önüne geçilmek istenailevadisi.netmektedir.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:57 PM   #4 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 3.– Suç işlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen kimseye uygulanacak ceza hukuku yaptırımlarıailevadisi.netnın haklı ve ölçülü olması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla orantılı bir yaptırım ile suç işleyen kişinin bu fiilinden pişmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden topluma kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin pekişmesi ve cezanın caydırıcılık etkiailevadisi.netsinin doğru biçimde gösterilebilmesi için de ceza hukukunun temel ilkeleailevadisi.netrinden olan oranlılık ilkesine uymak gerekir. Madde ile bu hususa ceza kaailevadisi.netnunda açıkça yer verilerek, ceza kanunun adaletçi bir karaktere sahip olduğu da vurgulanmak istenmiştir.
Geçmişte ve günümüzde, insanın ırk, din, düşünce veya cinsiyeti neailevadisi.netdeniyle uğradığı haksız muamelelerin önlenmesi, insanlık camiasının temel uğraşlarındandır. Ceza hukuku araçlarıyla yapılan ayrımcılık ise insana yöailevadisi.netnelik yapılan en zalimane uygulamalardan biridir. Özellikle totaliter rejimailevadisi.netlerdeki ayırımcılığın ortaya çıkardığı felaketler insanlık tarihinde unutulaailevadisi.netmayacak acı izler bırakmıştır. İşte bu nedenlerledir ki insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerde ve Anayasamızda ifade edilen eşitlik ilkesine yer verilerek, ceza kanununun insancıl niteliğe sahip olduğuna da işaret edilailevadisi.netmekteailevadisi.netdir. Ceza kanunlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında bireyler araailevadisi.netsında herhangi bir sebeple ayırım yapılmamasının ifade edilmesi, aynı zaailevadisi.netmanda hukuk devletinin özünü oluşturan insan onurunun korunmasının ceza kanununda da temel değer olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:57 PM   #5 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 4.– Tasarıda, kişinin bir fiilin hukuk düzenince yasaklandıailevadisi.netğına ilişkin kaçınılamayacak hatası dikkate alınmamaktaydı. Anayasamızda güvence altına alınan kusur ilkesiyle açık biçimde çelişen bu durumun düailevadisi.netzeltilmesi zorunluluğu nedeniyle maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.
Bu hükümle, kişinin işlediği fiilden dolayı kusurlu ve sorumlu tutulaailevadisi.netbilmesi için, bu fiilin bir haksızlık oluşturduğunu bilmesi gerektiği vurguailevadisi.netlanmıştır. Buna göre, kişi, işlediği fiilin hukuken kabul görmez bir davranış olduğunun bilincinde olmalıdır. Ancak, işlenen fiilin kanunlarda suç olarak tanımlanmış olduğunu bilmek gerekmez.
İşlenen fiilin hukuken kabul görmez bir davranış oluşturduğu husuailevadisi.netsundaki hatanın kaçınılamaz olması hâlinde, kişi kusurlu sayılamaz. Hatanın kaçınılamaz olduğunun belirlenmesinde ise, kişinin bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevre koşulları göz önünde buailevadisi.netlundurulur.
Hatanın kaçınılabilir olması durumunda kişi kusurlu sayılacak ve bu husus, temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:58 PM   #6 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 5.– Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu Kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hüailevadisi.netkümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kuailevadisi.netrallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygulaailevadisi.netmasında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanunailevadisi.netlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptıailevadisi.netrımların belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlaailevadisi.netnan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Aksi yöndeki düzenlemelerin hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturailevadisi.netması nedeniyle Hükûmet Tasarısındaki madde metni değiştirilmiştir.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:58 PM   #7 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 6.– Bu madde metninde, kanunda kullanılan bazı kavramlar tanımlanmaktadır.
Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayıailevadisi.netsıyla, “kadın” ve “örgüt” tanımları Tasarı metninden çıkarılmıştır. Tekerrüre ilişkin olarak sistem değişikliği yapıldığı için “Aynı türden suç” tanımı ve ayrıca, tanımlanmasına gerek görülmemesi nedeniyle “Cebir ve şiddet” taailevadisi.netnımı metinden çıkarılmıştır.
Kişinin vatandaşlığının belirlenmesinde 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun esas alınacağını belirten tanım, ceza uygulaailevadisi.netması itibarıyla önemli olan hususu belirlemektedir. Böylece suçu işlediği sırada Türk vatandaşı iken sonradan uyruğunu değiştiren kişi suçun unsuru veya kovuşturma koşulu bakımından Türk sayılacağı gibi, suçu işlediği sıailevadisi.netrada Türk uyruğuna girmiş olan kişi de Türk vatandaşı sayılacaktır. Çifte uyruğu olanlar da, Türk vatandaşı sayılacaklardır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak, “Çocuk” deyiminden henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin anlaşılması gerektiğine dair bir tanıma yer verilmiştir.
765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki “memur” tanımının doğurduğu saailevadisi.netkıncaları aynen devam ettirecek nitelikte olan tanım, Tasarı metninden çıkaailevadisi.netrılarak; memur kavramını da kapsayan “kamu görevlisi” tanımına yer verilailevadisi.netmiştir. Yapılan yeni tanıma göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için araailevadisi.netnacak yegane ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır.
Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneailevadisi.netğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olailevadisi.netduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, bilirkişilik, terailevadisi.netcümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini gerailevadisi.netçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler.
Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır.
“Gece vakti” ve “silâh” deyimleri, ayrıca açıklamaya gerek bırakmaailevadisi.netyacak şekilde tanımlanmıştır.
“Basın ve yayın yolu ile” deyimine ilişkin tanım, sadece kitle iletişim araçlarını kapsayacak biçimde değiştirilmiştir. Tasarıdaki bireysel iletişimi de içine alacak şekilde ifade edilmiş olan tanımın oluşturduğu sakıncanın giderilmesi için, tanımda değişiklik yapılarak “kitle iletişim araçları” ifadeailevadisi.netsine vurgu yapılmıştır.
Tasarının 45, 46 ve 47 nci maddelerinde yer alan “İtiyadi suçlu”, “Suçu meslek edinen kişi” ve “Örgüt mensubu suçlu” deyimlerine ilişkin tanımlar, bu madde kapsamına alınmıştır.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:58 PM   #8 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:58 PM   #9 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 7.– Madde, kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkindir. Lehe olan kanunun uygulanacağı kuralı muhafaza edilmiştir. Yüailevadisi.netrürlükteki usul hükümleri, kesinleşmiş hükümler hakkında lehe olan yeni kanunun nasıl uygulanacağını göstermek bakımından yeterli görülmüştür.
İkiden çok kanunun değişmesi hâlinde bunlardan hangisi daha lehte ise onun uygulanacağını belirtmek maksadıyla maddenin ikinci fıkrası kaailevadisi.netleme alınmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında güvenlik tedbirleri hakkında, infaz usul ve uygulamaları yönünden hüküm zamanında yürürlükte olan hükümlerin geçerli olacağı belirtilmiş ve böylece, tedbirlerin “iyileştirme” işlevi vurguailevadisi.netlanmıştır.
Süreli ve geçici kanunların bu madde kapsamı içinde olmamasının, adalet, sosyal yarar ve kanunun etkinliği gereği bulunduğu kabul edildiğinailevadisi.netden, son fıkraya metinde yer verilmiş ve böylece süreli ve geçici kanunların etkinliğinin ve adaletin sağlanması istenilmiştir.
Bilindiği gibi bir kısım ceza kanunları, olağanüstü hâlleri ve geçici duailevadisi.netrumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olaailevadisi.netrak veya kanun metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirilirler. Bu tür kanunların, nitelikleri gereği, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş bütün suçlar hakkında uygulanmaları zoailevadisi.netrunludur. Aksi takdirde söz konusu kanunların caydırıcı etkileri kalmaz veya azalır. Oysa, çeşitli nedenlerle suçların failleri ele geçirilememekte ve örneailevadisi.netğin iştirak hâlinde işlenen bir suçta kaçan fail, kanunun uygulama süresi geçtiğinde hiçbir yaptırım ile karşılaşmamaktadır. Bu nedenle maddenin son fıkrasıyla, bu maddenin geçici ve süreli kanunlar hakkında uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. Zamanaşımı hükümleri ise, elbette ki, bu suçlar bakıailevadisi.netmından da geçerlidir.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2009, 02:59 PM   #10 (permalink)
BaNLi-üYe
 
Üyelik tarihi: Mar 2005
Bulunduğu yer: France
Yaş: 34
Mesajlar: 19,152
SCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud ofSCaRLeT has much to be proud of
Standart

MADDE 8.– Mülkîlik ilkesinden ve ceza kanunlarının millî egemenailevadisi.netliğin bir sonucu oldukları kuralından hareketle, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında sanığın ve mağdurun uyrukluğuna bakılmaksızın Türk kanunlarıailevadisi.netnın uygulanacağı maddede açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca Türk kanunlarının uygulanması bakımından Türk Ülkesinin anlamı açıklanmış ve Türk kara ve hava sahaları ile karasularında işlenen suçların Türkiye’de işlenmiş sayılacakları belirtilmiştir. Karasularının anailevadisi.netlamı buna ilişkin Kanuna göre belirlenecektir.
Bundan başka açık denizlerde ve bu denizlerin üzerindeki hava sahaailevadisi.netsında her çeşit Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenen suçlarla, askerî deniz ve hava araçlarına özgü olmak kaydıyla, yabancı karaailevadisi.netsularında veya hava sahalarında işlenen suçların Türkiye’de işlenmiş sayılaailevadisi.netcakları maddede belirtilmiştir.
1 ilâ l0 Mart 1988 tarihlerinde Roma’da toplanan “Denizde Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Hususundaki Konferans” sonunda ülkemizin “Deniz Seyrüsefer Güvenliğine Karşı İşleailevadisi.netnen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi” ve “Kıta Sahanlığındaki Sabit Platailevadisi.netformlaailevadisi.netrın Güvenliğine Karşı İşlenen Kanuna Aykırı Eylemlerin Önlenailevadisi.netmesi”ne ilişkin protokolü imzalamış bulunması nedeniyle Türkiye’nin kıta sahanlıailevadisi.netğında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platailevadisi.netformlarda veya bunlara karşı işlenen suçların da Türk ülkesinde işlenmiş suç sayılacaailevadisi.netğına dair olan (d) bendi kaleme alınmıştır.
Hükûmet Tasarısındaki ilgili maddenin, “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.” şeklindeki üçüncü fıkrası hükmü metinden çıkarılmıştır. Anayasa hükümleri karşısında, uluslararası sözleşailevadisi.netmelerin kapsamına giren olaylar açısından uygulama alanı bulacağı kuşkuailevadisi.netsuzdur. Bu nedenle, temel bir kanun olan ceza kanununda bu konuda bir hükme yer verilmesi gereksiz görülmüştür.
SCaRLeT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
gerekçeleri, madde, tck, yeni

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Forum Şartları


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2
aBSHeLL
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Abshell-AileVadisi

Linkler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314